Implementum

v. Charlotte Meinicke

  • Den gode hjælp til implementering af patientsikkerhed og medicinhåndtering
  • Rådgivning i medicinhåndtering
  • Øget fokus på patientsikkerhed
  • Hjælp til forebyggelse og læring af medicinrelateret utilsigtede hændelser
  • Undervisning i medicinhåndtering og kompetenceløft

Læs mere om Implementum her »

1395081685_11-linkedin